Ιστολόγιο του εργαστηρίου SpinLab | Supply Chain Laboratory

Η SAP εφαρμόζει Open Innovation για την επίτευξη Mass Customization

Χαρακτηριστικό γνώρισμα της Μαζικής Εξατομίκευσης είναι τα πολλά προβλήματα που δημιουργεί στην επιχείρηση που την εφαρμόζει. Πρακτικές όπως Lean Techniques σε βιομηχανία και εμπόριο στηρίζουν την στρατηγική της Μαζικής Εξατομίκευσης σε αυτούς τους αντίστοιχους κλάδους.

Η Ανοιχτή Καινοτομία όμως μπορεί να επιφέρει λύσεις σε προβλήματα που προκύπτουν είτε από την τρέχουσα κατάσταση, π.χ. αστοχία στην εξυπηρέτηση πελατών ή αύξηση κόστους στις διεργασίες κ.α. είτε από την έρευνα και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Πολλές φορές τα προβλήματα σε μια εταιρία έχουν επιλυθεί από άλλες εταιρίες παγκοσμίως. Μέσω της Ανοιχτής Καινοτομίας προσφέρεται η δυνατότητα επίλυσής των.

Αξιοσημείωτο γεγονός είναι η περίπτωση της SAP (γνωστή εταιρία ανάπτυξης λογισμικού για επιχειρήσεις), η οποία προχώρησε σε ανάπτυξη προϊόντων για την επικοινωνία πολλών εταιριών ώστε να μεταδίδουν τις απαραίτητες πληροφορίες μεταξύ τους με σκοπό την επίλυση προβλημάτων που συναντούν.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου